Enligt Dagens juridik är anledningen till ansökan att bolaget, men även dotterbolaget Make up shop Sweden har hamnat i ett akut läge avseende likviditeten. Detta har lett till att man för närvarande inte kan betala vare sig löner, skatter eller leverantörsskulder.

”Avsikten med rekonstruktionen är att bolaget ska få tid att genomföra en komplett finansiell och operationell rekonstruktion av bolagets samlade verksamhet” skriver dagensjuridik.se.

Anledningen till pengabristen är framför allt att bolaget har genomfört en satsning som bland annat innebar att man skapade en ny design samt flyttade produktionen till Europa.

Satsningen blev dock ingen ekonomisk framgång då produktionskostnaderna ökade medan försäljningen samtidigt gick nedåt, vilket har lett till ett underskott i finanserna.

Dagens juridik rapporterar nu om att Make up Store återigen ska flytta produktionen där tillverkningen kan göras billigare, samt att man ska återgå till att rikta sig till vad företaget benämner som ”den mer lönsamma målgruppen”. Vidare uppges det att olönsamma butiker ska stängas, med uppsägningar som följd.

Make up Store finns i Skövde, där butiken är belägen i Commerce. Hur den verksamheten påverkas av bolagets nuvarande ekonomiska situation finns för närvarande ingen information om.