Elva medlemmar infann sig. Efter att dagens ordförande Göte Johansson hälsat välkommen nämndes de medlemmar som avlidit under 2019 och de hedrades med en tyst minut.

Ordföranden förklarade årsmötet öppnat och föredragningslistan godkändes. Viktoria Walander utsågs till mötessekreterare och Ingvor Pettersson och Sten-Åke Bergman valdes till att justera dagens protokoll.

Viktoria läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes. Även den ekonomiska redogörelsen och revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Medlemsantalet hade minskat till 53 stycken. Antal styrelseledamöter bestämdes till fem stycken. Margareta Johansson, (sekreterare) Ingvor Pettersson, Lena Rudmarker och Viktoria Walander (kassör) omvaldes. Nyval av Göte Johansson efter Erik Lindgren som avlidit. Till ersättare i styrelsen omvaldes Ingemar Johansson. Revisorerna Bernt Rudmarker och Ingemar Johansson omvaldes. Ingen ordförande valdes. Medlemsavgiften beslöts vara 100 kr. Hyrorna för Kommunalhuset fick vara kvar oförändrade.

Till julgranskommitté utsågs Anders och Bernt Rudmarker, Ingemar Johansson och Stig Lundberg. De fick även fullmakt att till kommande jul köpa en ny belysning.

Tillsynsperson och uthyrare är Britt Rudmarker. Bouleansvariga är Ingvor Pettersson och Britt Rudmarker. Till ansvariga för Landsbygdsnytt och verksamheten valdes Lena Rudmarker, Margareta Johansson och Britt Rudmarker. Rapportör till Vuxenskolan blev Viktoria Walander.

Under punkten övriga frågor avhandlades bland annat verksamheten under 2020; resor, söndagskaféer, slåttern på kyrkogården med mera. Britt Rudmarker berättade att boken om Ottravad nu är klar, och att det blir pressträff den 11 mars och boksläpp i Kommunalhuset den 21 mars. Boken har tagits fram under sju – åtta år i en studiecirkel som Britt har lett och flera medlemmar i föreningen har deltagit i detta arbete.

Ordföranden tackade styrelsen och alla som jobbar för föreningen och man avslutade kvällen med god smörgåstårta, kaffe och muffins.