Tre av de fyra ungdomarna är från Afghanistan, Basharmal Saxedi, Eywazullah Raisi och Hamil Husseini samt Efrem Gebrangus från Eritrea, alla i 15-17-årsåldern. De har bott i Falköping sedan februari på det kommunala asylboendet Bergsliden.

- Vi har valt att komma hit för att kunna få en bättre framtid, säger de.

Det är målmedvetna unga män som FT träffar ute på golfklubben tillsammans med Peter Fritzson samt Berne Svensson och tolken Samir Rajabi från asylboendet. De berättar om sin strapatsrika flykt från hemlandet där det varken finns trygghet eller framtidshopp.

I 1,5 år

Nästan 200 personer fanns i den flyktingström de anslöt sig till. 50 av dem var afghaner, övriga kom från en rad andra länder. En dag på väg från Iran till Turkiet, gick en i ledet på en landmina och förlorade ett ben. Det stoppade honom inte, han ville ta risken att fortsätta sin flykt. För att komma någonstans måste de betala människosmugglare som inkvarterade dem i fuktiga källare eller på andra mindre trevliga ställen. När resan gick över Egeiska havet, var de med om att flera i gruppen drunknade.

- Det tog cirka 1,5 år innan vi var framme vid målet, säger de.

I början av sin flykt hade de ingen aning om att det fanns ett land som hette Sverige. När de hörde talas om landet och hur väl mottagna flyktingar blir här, ville de också komma hit. Och hittills har de inte ångrat sitt beslut.

- Vi är så tacksamma. Alla är hjälpsamma och vänliga, säger de.

Del av samhällsansvar

De har lärt sig lite svenska och fått inblick i hur det svenska samhället fungerar. Tack vare Berne Svenssons kontakt med Peter Fritzson fick de sommarjobbet på golfklubben. Det innebär inte att de tar jobbet från ordinarie personal eller de skolungdomar som brukar jobba i treveckorsomgångar på anläggningen.

- Här växer det så det knakar och det finns möjlighet att skapa nya uppgifter för att hålla golfbanan i god trim, säger Fritzson som ser det som ett tillfälle för ungdomarna att se hur en del av Sverige fungerar.

Dessutom anser Fritzson att golfklubben tar sin del av ett samhällsansvar för att hjälpa ungdomarna att forma sin framtid. Och ungdomarna trivs med sitt jobb.

- Vi är glada för chansen att få komma hit. Alla är trevliga och vi gillar att kunna röra oss fritt, säger de.

I det fem veckor långa projektet får ungdomarna också prova på att spela golf. Det var inte så enkelt som de trodde. Med ett gott skratt säger en av dem:

- Man tror det är jättelätt att svinga iväg en boll ...

Fördelar med fasta

När perioden är slut, utvärderas projektet för att se om det kan upprepas i samma form nästa år eller på annat sätt.

Just nu är det ramadan. Det innebär att ungdomarna inte får äta eller dricka när det är ljust ute, extra jobbigt när det är så varmt. Men de anser att det finns många fördelar med att fasta.

- Man får känna på hur de som inte har någon mat har det. Det är också bra för hälsan, man håller sig friskare och tappar i vikt, är några av kommentarerna.

I augusti börjar skolan igen. De går på Ållebergsgymnasiet där de läser bland annat matte, svenska och engelska. Vad studierna kommer att resultera i, vet de ännu inte riktigt.

- Jag tycker om att hjälpa till och vill gärna arbeta inom FN, säger en av ungdomarna.

Viktigt grundfundament

Saknaden efter familjen är stor och de hoppas att kunna återförenas så småningom, även om de vet att det kan ta tid innan den drömmen är uppnådd. En dröm som Peter Fritzson har all förståelse för. Han menar att familj, arbete och fritid är grundfundamentet för ett gott liv och minns när han själv som ung flyttade några mil hemifrån. De här ungdomarna kommer från helt andra världsdelar.

- Det är imponerande att så unga ger sig iväg med förhoppningen att kunna återknyta längre fram, säger Fritzson.