- På sommaren, när skolor är stängda och många har semester, är resandet som lägst och då går vi över till sommartidtabell med glesare turer. Det är också den bästa tiden på året att göra nödvändigt underhåll av vägar och spår vilket också påverkar kollektivtrafiken. Vi vill uppmana våra kunder att hålla sig uppdaterade via Reseplaneraren, säger Sara Ihrlund, avdelningschef trafikomläggning, Västtrafik i ett pressmeddelande.

Där framgår också att sommartidtabell gäller från 17 juni för Västtrafiks linjer, förutom Västtågen som byter tidtabell den 1 juli. Sommartidtabellen gäller till och med den 18 augusti.

Tågtrafiken glesas ut under sommaren. Underhållsarbete gör att trafiken på Västra stambanan påverkas i sommar med färre avgångar mellan 24 juni och 18 augusti.

Sträckan Falköping-Skövde påverkas under hela perioden. Vissa avgångar på denna sträcka ska ersättas med buss.

25–28 juli är det trafikavbrott på hela sträckan Göteborg–Falköping–Skövde–Nässjö. Bussar ersätter på sträckan. Orsaken är underhållsarbete på spåren.

I andra delar av regionen görs i samband med skiftet till sommartidtabell justeringar i hur busstrafiken körs. Men i Skaraborg är det endast tidsjusteringar i tidtabellerna för bussarna.