Philip Boströms dag började i Falköping där han inledde med ett studiebesök på arbetsmarknadsenheten och sedan fortsatte till Ållebergsgymnasiet. Dagen avslutades därefter i Skövde där han träffade en grupp medlemmar i den lokala SSU-avdelningen och pratade om ett antal huvudfrågor inför valet.

– Det var givande att besöka arbetsmarknadsenheten i Falköping. Där har man på ett nästan unikt sätt hittat en samverkansmodell mellan myndigheter, skola och det lokala näringslivet som gör att man minskar glappet mellan jobben och dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Philip Botström

– De jobbar också aktivt med att få in nyanlända i arbete, med språkutbildningar och att hjälpa dem hitta kontaktytor. Det var ett väldigt intressant att se hur de jobbar, men även höra vilka utmaningar som finns.

SSU-ordföranden Philip Botström gästade Skaraborg på onsdagen och mötte på eftermiddagen en grupp SSU-medlemmar i Skövde.

Foto Marianne Carlsson

En fråga som lyftes hos arbetsmarknadsenheten, men som även kom upp i samband med besöket på Ållebergsgymnasiet, var den växande psykiska ohälsan bland unga som många upplever i dag.

– Det är ett fenomen som växer sig allt starkare och de som drabbas får svårt att klara såväl kunskapskraven i skolan som att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Vad jag tar med mig är att vi från den nationella politiken måste göra mer i stödet till kommunerna för att de ska kunna satsa på förebyggande arbete med den psykosociala hälsan, konstaterar Botström.

När det gällde besöket på Ållebergsgymnasiet tycker Philip att det märktes bland eleverna att det är valår i år.

– Jag har varit där en gång tidigare. Det var fler som kom fram nu och jag tror det beror på att man vet att det är val och att det är mycket som står på spel.

– Det finns en stor medvetenhet bland unga om hur omvärlden ser ut och om vilka utmaningar som finns i samhället. Sen är det många som lyfter just skolan, som är en vattendelare i Sverige i dag, men även jämställdhet och trygghet är frågor som engagerar, konstaterar SSU-ordföranden.

Märker du att folk har en specifik politisk tillhörighet när du möter dem?

– Nej, jag tycker snarast det är ett öppet läge för de politiska partierna just nu. Väldigt många är nyfikna och intresserade och engagerade i enskilda frågor, men känner en osäkerhet i vilket parti de ska rösta på

– Det innebär att det parti som kan göra det mest troligt att just de kan öka tryggheten, förbättra skolgången, förbättra arbetet mot den psykiska ohälsan, förbättra jämställdheten, är det parti som kommer att lyckas bäst i valet, säger Philip Botström.