Om pengarna stannar och återinvesteras i företagen får aktierna nämligen i stället ett högre värde. Den som behöver eller förväntat sig utdelningar kan då i stället sälja lite aktier till ett bättre pris.

Om det inte finns något lagligt sätt att stoppa aktieutdelningarna kan man väl dra in all statlig hjälp och alla statliga kontrakt till de som ändå ger utdelningar? Om inte heller det går kan man alltid använda sin konsumentmakt och bojkotta, om inte annat för konkurrenternas skull.

De länder och företag som stoppar aktieutdelningar kan bli som ekonomiska fristäder och kraftcentra som också stimulerar de andra att komma igång igen. Vi har inte bara ansvar för oss själva nu!

Mån om  välfärden;

J Torben Staehr