Belysning har bytts ut, en gång- och cykel bana har kommit till och de nya entréerna till parken har förberetts. Under våren har arbetet med att rusta upp Ströget pågått och begränsat framkomligheten, men snart är arbetet klart.

- Hittills är det förberedelsearbetet som tagit tid. Man kan tycka att det har varit ett långdraget arbete, men det är en lång sträcka på nästan 600m som vi har rustat upp. Nu i slutet har vi väntat in fjärrvärmen som ska dras till den nya cafébyggnaden, säger park- och gatuchef Fredrik Johansson.

Vissa saker i arbetet har dessutom tagit längre tid än andra.

- När det bestämdes att alléträden skulle vara kvar fick vi anpassa oss efter det, och när det gäller att bevara dem så var det nästan handgrävning som gällde för att varsamt kunna arbeta runt dessa.

Arbetet som kommer ske nu är att de ojämna plattorna försvinner och istället läggs ny asfalt för att förbättra vägen ytterligare. Detta kräver att Ströget stängs av helt, men för att underlätta för trafikanterna kommer detta att ske i tre omgångar.

Först ut är sträckan mellan Odengatan och Bryngelsgatan som mellan tisdag morgon den 20 juni och onsdag kväll den 21 juni är helt avstängd från trafik.

Mellan måndag morgonen den 26 juni och kvällen därpå den 27 juni är det istället vägen mellan Kyrkerörsgatan och Eriksgatan som stängs av för asfaltering.

Slutligen förflyttas arbetet till sträckan mellan Järnvägsgatan och Eriksgatan som är avstängd under onsdagen den 28 juni.

Under tiden som sträckorna stängs av kommer det att finnas flaggvakter på plats för att släppa förbi boende och verksamheter.

- När detta är klart kommer det i stort sett se ut som förut. Gatan kommer vara lite smalare, men annars kommer folk att känna igen sig, säger Fredrik Johansson.

- Framför allt är det väl den nya gång- och cykelvägen på den västra sidan som förbättrats. Den har framförallt varit väldigt efterfrågad då många barn och ungdomar tar sig till skolan på denna väg. Tidigare fick de samsas med tung trafik, men nu finns det en ny och bra väg enbart för gång- och cykeltrafikanter.

Till hösten påbörjas sedan arbetet att rusta upp den östra sidan om Ströget med belysning såväl som plattläggning, men inget av dessa arbeten kommer att påverka trafiken.    M