Företaget minskade sin försäljning med två procent i fjärde kvartalet jämfört med föregående år, skriver.

Enligt tidningen innebär det tuffa ekonomiska läget att man kommer tvingas stänga butiker. Det pågår också ett förändringsarbete inom företaget.

"De fysiska och digitala butikerna integreras alltmer och optimeringen av H&M-varumärkets butiksportfölj intensifieras med fler butiksstängningar samt färre öppningar som resultat.", skriver Karl-Johan Persson i pressmeddelandet, enligt tidningen.

Försäljningen på nätet går fortsatt bra, enligt företaget.

"Det har varit ett svagt kvartal för H&M-varumärkets fysiska butiker som påverkades negativt av en fortsatt utmanande marknad med minskad kundtrafik till följd av det skifte branschen genomgår.", står det i pressmeddelandet, enligt

Vilka butiker som ska stänga är ännu oklart.