Regeringen har tydliga mål när det gäller svenska livsmedelsindustrin. Den vill att produktionen ökar, livsmedelskedjan i hela landet är konkurrenskraftig och att lönsamheten går upp, uppger Susanne Jansson, affärsansvarig för yrkeshögskoleutbildningar på Lernia, i ett pressmeddelande.

Livsmedelsföretagens branschorganisation (Li) anser dock, konstaterar hon, att den låga utbildningsnivån inom branschen gör det svårt att hitta personal med rätt utbildning och kompetens, vilket man anser påverka branschens utvecklingsmöjligheter.

Under kommande år behöver till exempel de stora mejeriföretagen i Sverige anställa över hundra mejeritekniker och utbildningsföretaget fortsätter därför att satsa på landets enda utbildning i mejeriteknik, som ligger i Götene, förklarar Jansson.

Enligt pressmeddelandet har Götene kommit att bli ett nav för några av de största livsmedelsproducenterna i Sverige. Där finns stor kunskap kring och goda förutsättningar att tillverka mejeriprodukter, anser man.

– Mejeribranschen förändras hela tiden och denna utbildning är en viktig pusselbit i att kunna säkerställa att vi har rätt kompetens på våra mejerier. Det är en stor fördel att vi kan rekrytera nyexaminerade mejeritekniker direkt in i företaget, säger Christian Ehrenstråhle, Learning and Development specialist på Arla Foods.

– Den tekniska utvecklingen inom mejeriindustrin är i full fart och det skapar behov av ny teknisk kompetens. Vi hoppas därför att tekniskt intresserade och kunniga personer upptäcker utbildningen i Götene, som ger möjlighet till jobb i hela livsmedelsbranschen, fortsätter Susanne Jansson.

Den eftergymnasiala yrkeshögskoleutbildningen startar i augusti 2019.