Medlemsantalet fortsätter att öka.

– Extra roligt är att flera nya medlemmar fanns med på årsmötet för första gången, sa Dan Hovskär, gruppledare för KD Falköping.

Tomas Jonsson ledde årsmötesförhandlingarna. Britt-Marie Aronsson omvaldes till ordförande för partiavdelningen, till vice ordförande valdes Dan Hovskär och Lennart Ornblad utsågs till kassör. Övriga i styrelsen är Carl-Magnus Folke, Natale Lindén, Daniel Sigfridsson, Göran Gynnemo, Sam Jubrant och Emanuel Ström.

Avtackades gjorde Angela Joelsson, Andreas Möller och Debora Josefsson som nu slutar i styrelsen för KD.

Årsberättelsen presenterades av Carl-Magnus Folke. Det har varit ett turbulent år både i rikspolitiken och lokalt i kommunen.

I slutet av mars höll KD kommun och regiondagar i Örebro. Där fick Dan Hovskär det prestigefulla priset Årets Kristdemokrat 2019 i Sverige. Priset delades ut av David Lega inför 1100 kristdemokrater.

Swenso om tsunamin

Stefan Swenson, förvaltningschef för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, berättade om sitt internationella hjälparbete vid stora katastrofer. Han kom i ett tidigt skede när tsunamin dragit fram i Asien, och han beskrev hur man organiserade hjälparbete på plats i Indonesien, när allt är kaos efter tsunamin, hur man fick ta om hand om ett stort antal döda och försöka hjälpa de överlevande.

Som avslutning berättade Stefan Swenson om framtidens räddningstjänst och dess utveckling. Han ser hur man måste jobba än bredare med befolkning och inrätta nya sätt, som till exempel civilräddningsperson, som likt Missing People” snabbt kan hjälpa räddningstjänsten vid stora insatser.