Lennart Richardsson kom som nyutexaminerad civilingenjör till Volvo i Skövde 1981 och har varit företaget troget sedan dess. På vägen fram till nuvarande position har han haft ett antal olika roller.

– Jag har varit produktionschef, fabrikschef och även ekonomichef. Sedan har jag varit ställföreträdande platschef under Jens Holtinger i många år, vilket innebar att jag ersatte honom i hans frånvaro.

– När Holtinger slutade blev jag tillförordnad platschef i november 2016 och har varit det bortsett från när Jonas Lakhall kom in. När han lämnade gick jag in som tf platschef. Sedan fick jag en förfrågan om att ta rollen permanent och tackade ja, säger Lennart Richardsson.

Richardsson konstaterar att han brinner för produktionen och att det är en av de främsta anledningarna till att han varit kvar i företaget i alla år. Att han enbart jobbat på Skövdefabriken tycker han inte är någon nackdel.

– I de roller jag haft har jag varit mycket utomlands. Jag har kollegor runt om i världen och har ett stort nätverk i Göteborg och i koncernen, så jag känner att jag har de kontakter jag behöver.

2017 innebar all time high avseende produktionen för Volvo GTO. I år firar företaget dessutom 150 år, vilket ger dubbla anledningar att fira.

Läs mer: 250 nya jobb på Volvo

Läs mer: Volvo firar 150 år i Skövde

Framtiden ser också fortsatt ljus ut, menar Richardsson, och utgår då från koncernchefens senaste årssummering.

– Europamarknaden, dit vi levererar primärt går fortsatt starkt. Sen skickar vi även komponenter runt om i världen och glädjande nog så finns det en aktiv marknad, både i Syd- och Nordamerika, vilket gynnar oss, säger Richardsson.

– Jag kommenterar inte siffror i detalj, men som koncernchefen sa i senaste kvartalsrapporten så är det fortsatt en bra marknad.

Han konstaterar vidare att Skövdefabriken har en fördel i att ha ett antal olika kunder inom koncernen, som kan ha lite olika konjunkturcykler.

– Utöver våra olika lastbilsmärken, levererar vi även till Volvo Construction Equipment, Volvo Penta och Volvo Bus. På så sätt har vi både den globala marknaden för lastbilar, men även kunder med andra produkter.

Den ökade produktionen innebar att 250 personer nyanställdes i Skövde i fjol och man har fortsatt att rekrytera personal under 2018.

– I dag är 3 300 personer, både anställda och inhyrda, sysselsatta i Skövde och vi har ökat vår bemanning från årsskiftet med 400 personer.

– Det är en konjunkturkänslig bransch så det går upp och ner. Vi har valt att ha en flexibilitet i vår bemanning för att kunna möta konjunkturella variationer och har goda erfarenheter av detta.

Emellanåt sägs det att det är svårt att hitta kompetent personal, hur upplever ni det?

– Vi har lyckats väl i de rekryteringar vi gjort under föregående år och även tidigare. Vi är nöjda med vår personal och har en bra kompetens bland våra medarbetare, säger Richardsson.

En av de senaste produkterna från Volvo lastvagnar är en ny motor som drivs med flytande gas, så kallad LNG, som började säljas i våras.

Läs mer: Ny gasmotor på väg från Volvo

Läs mer: Olssons gasar på för att få gas i tanken

När det gäller den nya produkten är Richardsson i det här skedet förtegen om Skövdefabrikens roll.

– Vi ger inget svar om det nu. Den frågan får ni ta med lastvagnar i Göteborg, då det är deras produkt.

Du har tidigare sagt att framtiden innebär en mångfald av drivmedel som kompletterar varandra när det gäller de tunga fordonen. Står du fast vid den uppfattningen?

– Så har det sett ut länge i vår bransch. Avgörande för framtiden ur den synvinkeln är vilken infrastruktur samhället väljer att satsa på och det är något som ligger utanför företagets beslut.

– Där ska såväl nationella som internationella politiker bestämma vilken väg som är attraktiv, sedan har vi att förhålla oss till det.

Vilka är de största utmaningarna framöver för Volvo GTO i Skövde?

– Det första är att hantera en fantastiskt härlig period med höga volymer, det kräver sin organisation och jag tycker vi gör det väldigt bra.

– Sen är det att guida organisationen till ett framtida teknikskifte som vi vet kommer, bland annat avseende automation. Där känner jag att vi har bra aktivitet och är väl framme.

En given fråga att ställa med tanke på Volvos stora dominans som arbetsgivare i Skövde. Hur ser du på Volvo GTO:s framtida närvaro på orten?

– Vi firar 150 år i år. Vi har fantastiska produkter och fantastiska människor som jobbar här. Jag känner mig trygg med att säga att vi kommer att finnas kvar, säger Richardsson, som ser fram emot lördagens öppet hus på fabriken.

– Det är väldigt många aktiviteter på gång på hela området. Det finns mycket att se på och göra för alla, från de minsta till de äldre. Jag hoppas och tror att det blir en kanondag. Det ska bli jätteroligt och det är en dag vi ser fram emot, säger Lennart Richardsson.