Beslutet kom under onsdagen från länsstyrelsen. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen och gäller på alla platser. Det är alltså inte längre tillåtet att grilla i sin egna trädgård eller på fasta grillplatser.

"Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Det finns inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt. Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster", skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Man får heller inte göra upp eld med campingkök eller engångsgrillar eller sätta igång en grill på campingen där man är på semester. Inte heller får man använda grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra bränslen utomhus.

"Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig", meddelar länsstyrelsen i pressmeddelandet.