Kist- och urnproducenten Fredahl Rydéns AB fortsätter sitt miljöarbete.

Det senaste initiativet är klimatkompensering genom trädplantering i Danmark.

– Vi arbetar ständigt för att minimera vår miljöpåverkan så det här steget känns på många sätt självklart. Det utsläpp som sker i våra två fabriker kompenserar vi för genom att plantera träd i Danmark, säger Niklas Fallgren, miljöchef på Fredahl Rydéns, i ett pressmeddelande.

Företaget har gjort en livscykelanalys tillsammans med RISE, före detta Statens Provningsanstalt, och beräknat koldioxidutsläppen per kista. Uträkningen inkluderar all produktion av råmaterial, egen produktion samt alla transporter hela vägen till krematoriet, alltså även kunders transporter.

Detta har jämförts med information som Köpenhamns Universitet tagit fram om hur många träd som behöver planteras som kompensation.

Fredahl Rydéns har tillverkning vid fabrikerna i Åsarp och Nybro.

Foto maddoc photography AB

Fredahl Rydéns tillverkar kistor i sina fabriker i Åsarp och Nybro. Tillverkningen har pågått sedan tidigt 1900-tal. Sedan starten har man varit självförsörjande på värme, på 1980-talet utvecklades ett emballage som kan återanvändas, 1999 blev företaget ISO 140001-certifierat och sedan 2015 går fabrikerna helt på förnyelsebar el. Företagets miljöprofileringen har fortsatt, 2019 tillsattes en mijlöchef och samma år inleddes försäljningen av världens första formpressade kista i biokomposit, gjort av hälften så mycket träd som en vanlig kista.

Företagets vd Morgan Löfgren säger att sedan bolaget inrättade tjänsten som miljöchef är miljöfrågor en del av underlaget inför alla beslut.

– Det äter sig in i tankesätt och värdering, säer han.

Fredahl Rydéns klimatkompenserar i samarbete med Growing Trees Network, som tillsammans med sina partners snart planterat 1 400 000 träd i Danmark och i Ghana.