Ny statistik visar att vildsvinsolyckorna 2019 för första gången har gått om antal kollisioner med älg. Jägaren Rolf Gustavsson menar att djurstammarnas storlek och var de väljer att söka mat spelar in. Även brunstperioder påverkar.

– Krockar du med du med en vuxen gris brukar det bli rejäla plåtskador eftersom vildsvinen är väldigt kompakta. Antalet älgolyckor har dock minskat något, fortsätter Gustavsson.

Flest rådjur

Flest kollisioner sker dock med rådjur. I Västsverige inträffade under året 8 137 rådjursolyckor, 854 med vildsvin och 732 med älg. I Skövde och Tidaholm är siffrorna 395 rådjursolyckor, 46 vildsvinskollisioner och 43 älgolyckor.

Tycker du att vildsvinsstammen i området är för stor?

– Det är svårt att säga, det handlar ju också om hur man agerar, konstaterar Gustavsson.

Finns det enligt din uppfattning något man kan göra för att minska viltolyckorna?

– Dels handlar det naturligtvis om hur mycket man jagar och viltstängsel brukar kunna stoppa en hel del. I Östergötland tittar man just nu på på speciella djurpassager över och under vägarna, menar jägaren.

Dyr affär

Att viltolyckorna är en kostsam bit för försäkringsbolagen råder det heller ingen tvekan om. Det handlar om flera miljoner som betalas ut i försäkringspengar varje år.

Många menar därför att det är en samhällsvinst att få ner antalet olyckor och då handlar det också om vårdkostnader vid personskador.

LÄS: Det här är du skyldig att göra vid en olycka

LÄS: Försäkringsbolag vill ha viltstängsel

LÄS: Kullsvik för och emot

LÄS: Motormännen vill se viltstängsel