Debattens vågor har gått höga när det gäller situationen för de ensamkommande asylsökande ungdomarna i Falköping som har fyllt 18 år. Frivilligorganisationer i Falköping har stöttat upp ungdomarna för att de ska kunna bo kvar i Falköping och fortsätta sin skolgång under asylprocessen - detta efter att socialnämnden förra året beslutade att Falköpings kommun inte längre skulle erbjuda boende och andra sociala insatser till de asylsökande ungdomar som fyller 18 år.

Sedan dess har nämnden fattat beslut om att det tillfälliga statliga kommunbidraget skulle användas till de ensamkommande unga som har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket. Kommunen har alltså valt att gå på deras uppgivna ålder, inte den uppskrivna.

I början av året gav socialnämnden avslag på en ansökan om bidrag från föreningen Tillsammans för ensamkommande i Falköping.

Vänsterpartiet föreslår i sin motion, undertecknade Inger Lilja, att kommunen ingår ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP, med frivilligorganisationer som stöttar och hjälper ensamkommande barn. I motionen föreslås också att kommunstyrelsen inrättar ett föreningsbidrag som motsvarar samma belopp som det tillfälliga kommunbidraget.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som i sin tur skickade vidare förslaget på remiss till socialnämnden.

Nämnden fattade i veckan beslut om att föreslå ett avslag med hänvisning till att man lagstiftningen på nationell nivå bör klarläggas.

Att skapa ett föreningsbidrag som motsvarar det tillfälliga kommunbidraget skulle enligt nämnden innebära att man skulle sakna pengar för att fullfölja beslutet om att gå på de ensamkommandes egen ålder.