När det gäller att köra polisbil handlar det om betydligt mer än att ta sig från en plats till en annan. En av dem som genomgått det andra steget i träningen är polisaspiranten Daniel Malm.

– Det har varit oerhört nyttigt och lärorikt, det skiljer sig ganska mycket ifrån situationen då man kör bil privat. Du måste planera körningen på ett helt annat sätt och göra en bedömning av kommande risker som kan dyka upp, förklarar Malm.

Grunden till den här typen av körningen kan sammanfattas i tre ledord:

• Säkert.

• Föredömligt.

• Effektivt.

Det första steget gör man under polisutbildningen, det andra som aspirant och det tredje som färdig polis.

– I vissa fall har vi haft dispens att kör fortare än det som står på skyltarna, i andra fall har vi utbildat utan att ha haft det, säger Bengtsson.

De har också försökt förklara varför det rör sig extra många polisbilar i Skaraborg för allmänheten.

– Vi har märkt bilarna med "utbildning" och förarna använder sig enbart av målade fordon, fortsätter David Bengtsson.

Åtta aspiranter tränade i förra veckan i Lidköpingstrakten och åtta har den här veckan hållit till i Skövdeområdet. Målet är att de ska bli kunniga utryckningsförare.

Läs om blåljusutbildningen