Maria Hansson Nielsen har gjort sig känd för sin kamp för transpersoners rättigheter och bodde i Skara fram till för åtta månader sedan. I höstas tilldelades hon RFSL Skaraborgs HBTQ-pris för sina insatser under åren i Skaraborg, något som gjorde henne mycket rörd.

– Det var ett pris från mina egna, säger Maria Hansson Nielsen, som faktiskt själv tog initiativ till att instifta nämnda pris under tiden som hon var verksam i Skaraborg.

Gamla personnumret

I fredags återkom hon till RFSL Skaraborg för att tala om den kamp som kontakten med vård och myndigheter utgör för många transsexuella. Ett exempel är hur det gamla namnet och personnumret fortsätter att användas på brev och andra myndighetshandlingar, även efter det att en person har genomgått en könskorrigering.

– De tycker inte att det är viktigt, men det är viktigt. Det är jobbigt nog att vara transsexuell fastslår Maria.

Att inte ens nya namn och personnummer används kan också skapa stora praktiska problem.

– En bekant transkvinna skulle hämta ut ett pass till sitt barn, men stod inte som vårdnadshavare, berättar Maria.

Samma problem uppstår om ens barn blir sjukt. Då kan det som förälder vara omöjligt att få information från sjukhuset.

Ett annat exempel är om man har skulder hos Kronofogden innan man byter juridiskt kön. Skulderna följer med, vilket Maria inte motsätter sig, men breven från Kronofogden skickas i ens gamla namn.

Maria Hansson Nielsen bytte könstillhörighet 2010. Hon är politiskt engagerad i Kristdemokraterna och styrelseledamot i RFSL Hälsingland.

Fotnot: HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.