På söndag återinvigs Floby kyrka, efter att ha varit stängd ett år.

Taket på långskeppet och tornet har reparerats, och kyrkan har putslagats och målats om utvändigt.

I förra veckan lades sista handen vid tornet. Koppartaket från sent 1870-tal hade gett sig, vatten hade läckt genom spikhål och falsar, som efter drygt 100 år gett efter för sättningar och rörelser i metallen. Bärande träkonstruktioner i tornet hade rötskadats.

Förgyllda siffror

– Kopparplåten är ett oerhört starkt material, men när falsarna gett sig har regnvatten både tryckts in av starka vindar och sugits in kapillärt, säger Anders Gertsson från Slutarpsföretaget Gert Johanssons plåtslageri.

Han lägger sista handen vid urtavlan på kyrktornets norra sida, och sätter de bladguldsförgyllda siffrorna på plats.

På nära håll är det tydligt vilket omfattande renovering som gjorts på kyrktornet, och det minutiösa och noggranna arbete som ligger bakom det nya koppartaket.

Plåtslageriet i Slutarp är ofta anlitat för kyrkorenoveringar.

– Det är roligt att få uppdrag i trakten, det är inte så ofta sådana här projekt genomförs, säger Anders Gertsson.

Floby kyrka byggdes 1845, på platsen för en gammal medeltidskyrka som revs.

Drygt 30 år senare fick takkonstruktionen förstärkas, när de veka originaltakstolarna i långskeppet var på väg att trycka väggarna utåt. Samtidigt byttes taktegel mot skiffer och tornet byggdes på med den kopparklädda spiran.

Göran Carlson, kyrkoherde i Floby fram till 1998, har engagerat sig i renoveringen, bland annat i kyrkorådets fastighetsutskott.

– Planen var att byta ut och komplettera en del av skiffertaket. Men det visade sig ha blivit så sprött, att det inte gick att komplettera utan hela skiffertaket har bytts, säger han.

Blev dyrare

Det är en orsak till att de budgeterade 7,5 miljonerna inte räckte, slutkostnaden blir strax över åtta miljoner kronor.

84 procent av kostnaden täcks med pengar med kyrkobyggnadsbidrag från stiftet, och statlig kyrkoantikvarisk ersättning. Resten, cirka 1,3 miljon, får pastoratet stå för.

På söndag, den 7 juli återinvigs kyrkan. Biskop Åke Bonnier kommer att knacka tre gånger med kräklan i kyrkporten som en markering innan högmässan inleds.

– Det blir en festhögmässa med Mössebergs musikkår, Flobykören och mingel efteråt, säger kyrkoherde Håkan Gustafsson.