Västra Götalandsregionen (VGR) har satsat på förstärkt yrkesintroduktion för 60 undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Från början gällde satsningen på tio miljoner kronor enbart nyutbildade, men nu har man svängt och riktar sig även till undersköterskor med enbart kommunal erfarenhet.

VGR behöver säkra kompetensförsörjningen och bli mer attraktiva för den aktuella målgruppen, säger Marina Olsson, VGR:s personaldirektör i ett pressmeddelande.

I höstas startade Sahlgrenska universitetssjukhuset och NU-sjukvården program för förstärkt yrkesintroduktion. I år följer regionens övriga förvaltningar efter.