Regeringen och Vänsterpartiet har avsatt totalt 390 miljoner kronor i år i form av ett tillfälligt kommunbidrag som syftar till att ensamkommande unga som fyllt 18 år ska få möjlighet att stanna i den kommun där de vistas. Av denna summa ska Falköpings kommun få en summa på drygt 1,7 miljoner utbetald i december 2017. Trots det erbjuds inte asylsökande ungdomar fortsatt boende i Falköpings kommun från den dag de fyller 18 år. De hänvisas istället till Migrationsverkets anläggningsboende i någon annan kommun.

Vi möter i vår verksamhet barn och unga som ensamma flytt från sina hemländer där de har varit med om mycket svåra upplevelser till följd av bland annat väpnade konflikter. Många gånger har flykten inneburit att de förlorat all kontakt med föräldrar och syskon. I Falköping har ungdomarna funnit en trygghet och lärt sig trivas efter att ha bott här i flera år. Anledningen till varför de fortfarande är asylsökande den dag de fyller 18 år är Migrationsverkets långa handläggningstider. Det är en oacceptabelt påfrestande situation för dessa ungdomar att inte kunna planera sin framtid. Behovet hos dessa ungdomar av trygghet och förutsägbarhet är centralt.

Många kommuner har uttryckt starka önskemål om att ensamkommande ungdomar ska ges möjlighet att bo kvar i de kommuner där de rotat sig. Att regeringen nu bidrar med extra pengar till kommuner för att undvika att ensamkommande ska behöva byta bostadsort under asylprocessen är ett lovvärt initiativ Forskning visar på att det finns få saker som är så skyddande för fysisk och mental hälsa som att ha ett socialt nätverk och sådana fasta rutiner som skolgång medför. Bara rädslan för att förlora allt är tillräckligt för att många ensamkommande barn helt ska förlora den sista droppen kraft som de har kvar.

Rätten till trygghet bör vara absolut. Rädda Barnen har därför uppmanat samtliga kommuner i Sverige att låta de ensamkommande ungdomarna som fyllt 18 år eller skrivits upp till denna ålder att bo kvar i kommunen där de vistas. Detta gäller självklart också Falköping.

För styrelsen i Rädda Barnens lokalförening i Falköping

Jörgen Persson

Ordförande