Unicare är en större hälsoaktör i Norge som idag driver elva vårdcentraler i Sverige. I Skaraborg har man vårdcentral i Skövde, Mariestad och Götene, där även det svenska huvudkontoret ligger.

– Det är svårt ur bemanningssynpunkt att driva mindre vårdcentraler och försäljningen är en bra lösning för att skapa en ännu bättre vårdcentral gällande vårdkvaliteten och tillgängligheten blir högre då vårdcentralen blir större, svarar Unicares vd Johan Sunnemark på frågan om varför de vill sälja vårdcentralen i Skövde.

Unicare i Skövde har nu 3 430 listade patienter och patientantalet har ökat med 70 de senaste elva månaderna. Allemanshälsan vårdcentral Lunden har 4 851 listade patienter.

Under torsdagen tar Östra hälso- och sjukvårdnämnden ställning till om Unicare får överlåta vårdcentralen i Skövde till ett dotterbolag. Detta är ett första steg och nästa steg är att sälja aktierna i dotterbolaget till vårdgivaren bakom Allemanshälsan vårdcentral Lunden.

En försäljning skulle med regionens godkännande kunna ske 1 april enligt Johan Sunnemark. Personalen kommer att följa med i verksamheten vid en eventuell försäljning.

Sina Dashti, verksamhetsansvarig vid Allemanshälsan vårdcentral Lunden, betonar att regionen först måste ge sitt godkännande till affären innan den kan genomföras. Om tillstånd fås av regionen är avsikten att Unicares vårdcentral blir kvar på samma adress men med nytt namn, enligt Sina Dashti.

– Vårdcentralen blir kvar som en egen enhet, säger Sina Dashti.

Kommer vårdcentralen att förändras vid ett övertagande?

– Ja, det blir säkert en förändring av organisationen om vi får tillåtelse från regionen, men det är en senare fråga. Vi har tankar hur vi vill göra, det är ingen avveckling utan vi tror på att verksamheten blir bättre, säger Sina Dashti, som inte vill utveckla närmare hur förändringarna ser ut innan allt är klart med tillstånd från regionen för affären.