Många lantbrukare är i stort behov av foder på grund av den ovanligt långa torkan. Nu går Länsstyrelsen Västra Götalands län ut med en uppmaning till alla markägare utan egna djur. I ett pressmeddelande skriver man att mark som inte skördas vid normalår behövs nu.

"Många lantbrukare är redan nu tvungna att ge djuren det foder som var tänkt att användas i höst och vinter. Redan nu slaktas djur i förtid. Det ger långa köer på slakterierna, som inte kan ta in hur många djur som helst" skriver Länsstyrelsen.

De informerar även om undantag från regler, som satts in till följd av torkan.

"Jordbruksverket har meddelat att trädor, alltså mark där man inte har planerat en skörd, får skördas till foder. Det påverkar inte EU-ersättningen i år, även om grannen skördar. Du som har ekologisk produktion kan söka dispens hos Jordbruksverket för foder som inte är certifierat" .

Länsstyrelsen uppmanar även folk att köpa svenskt kött, för att hålla ner slaktköerna.