I samband med att SVT jobbade med sin granskning av hur sju månader gamla Eddie dött på grund av huvudskador efter misshandel, så startades en Lex Sarah-utredning av socialtjänstens agerande i Götene kommun. Socialtjänstens rapport lämnades in den 20 december förra året - då hade det gått mer än två år och fem månader efter att Eddie dött. Trots att läkare slagit larm vid tidigare skador som den lille pojken vårdats för så avslutade socialtjänsten i Götene kommun sin utredning av familjen 2016. Sju veckor senare dog Eddie.

Hans pappa dömdes senare mot sitt nekande till sju års fängelse för vållande till annans död samt grov misshandel.

Lex Sarah-utredningen visar nu att socialtjänsten i Götene kommun agerat riktigt utifrån den lagstiftning och de rekommendationer som finns. Händelsen bedöms därför inte som ett missförhållande enligt bestämmelserna om lex Sarah.

Götene kommun skriver på sin hemsida:

"Socialchef Eva Thimfors beslutade i december 2018 att låta en extern professionell utredare granska socialtjänstens agerande i det aktuella individärendet i en lex Sarah-utredning. Detta efter att SVT i samband med en granskning av brister inom Sveriges socialtjänster uppmärksammat kommunen på att en sådan inte gjordes i anslutning till den tragiska händelsen."

Lex Sarah-utredningens aktgranskning visar att socialtjänsten inlett en utredning i januari 2016, en polisanmälan gjordes samma månad och polisen inhämtade då uppgifter från socialtjänsten.

Vidare framkommer att en orosanmälan inkommit till socialjouren den 8 juli klockan 23.30 samma år. Då hade socialtjänsten redan lagt ned sin utredning. Några dagar senare dör Eddie av sina skador.

Lex Sarah-utredningen som nu gjorts kommer dock fram till att det inte fanns någon information som socialsekreterarna samlat in som gjorde att skyddsbedömningen skulle blivit någon annan.

Man skriver: "Socialtjänsten har i individärendet agerat adekvat och utifrån den lagstiftning och rekommendationer som finns"

Utredningen anser dock att socialtjänsten brustit i att göra en Lex Sarah-utredning vid tidpunkten för händelsen.

På grund av ärendets allvarliga utgång har socialchef Eva Thimfors därför ändå beslutat att skicka ärendet vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Sarah-utredningen rekommenderar vidare socialtjänsten i Götene att se över rutinerna för hur man ska agera vid den här sortens allvarliga händelser, och socialtjänsten arbetar enligt Götene kommuns hemsida nu fokuserat med att förbättra rutinerna för rapportering och anmälan enligt lex Sarah.