ALLA SOM KAN

Mässling är den mest smittsamma sjukdom vi känner till, och kan leda till hjärnhinneinflammation och död. Så uttrycker sig Anders Koch, dansk seniorforskare, om julhelgens mässlingsutbrott på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som också oroar våra grannländer.

Allvaret i situationen kan inte nog understrykas.

EFTER ATT

Sjukhuset gick upp i stabsläge med extra beredskap och personal. Smittspårning inleddes.

Flera hundra personer kan ha kommit i kontakt med smittan, framför allt på barnakuten, och därför söker man nu alla som vistats i närheten.

Varje person som insjuknat smittar i snitt 15-18 nya, förutsatt att de inte redan är vaccinerade eller har haft sjukdomen förut.

I början av 1900-talet tog mässlingen hundratals liv om året i Sverige. Men trots det allmänna vaccinationsprogrammet finns ändå de som väljer att inte vaccinera sig på grund av aktiv okunskap.

Därför riskerar vi nu återigen dödsfall av mässling i landet. Helt i onödan.

FÖR ATT ETT

Då skyddas även de som ännu inte vaccinerats, de som trots vaccination riskerar att insjukna och de som inte kan vaccineras på grund av hälsoskäl. Därför bör alla som kan vaccinera sig också göra det.

I Sverige vaccineras barn mot mässling först vid 18 månaders ålder, vilket gör att ännu yngre barn riskerar att få allvarliga men, eller att dö, om de smittas.

Andra riskgrupper utgörs av personer med nedsatt immunförsvar, exempelvis de som genomgår cellgiftsbehandlingar på grund av cancer.

Mässlingsvaccin är välbeprövat och har räddat människor från allvarliga sjukdomar i över 30 år. Men på nätet sprids farliga myter.

En förfalskad studie publicerad i ansedda The Lancet 1998 om att vaccination skulle leda till autism cirkulerar fortfarande, trots att den har dömts ut som fusk.

SR:s Studio Ett (13/3) lät vetenskapliga fakta om vaccination ställas mot rent hittepå i en debatt, som om evidensbaserad kunskap skulle vara förhandlingsbar.

Desinformation, nonsens och rena lögner får inte på något sätt underblåsas.

IDOGA

Men också hårdare åtgärder som att akutmottagningar, skolor och förskolor ges möjlighet att neka personer utan vaccination tillträde.

Kanske behöver ovaccinerade barn helt enkelt tvingas stanna hemma så att de inte utsätter andra för risk. Likaså bör indragande av barnbidrag och andra sociala förmåner övervägas.

För allas väl och ve måste samtliga som har möjlighet att vaccinera sig mot mässling ta sitt ansvar och göra så.

Om inte för sin egen skull, så av omtanke för sina medmänniskor.