Läkemedelsverket ändrar inte sina rekommendationer till gravida kvinnor i och med den nu aktuella forskningen.

- Om man är gravid eller ammar så ska man alltid fråga sin läkare eller apotekspersonal vad man kan ta för medicin, säger Eva Arlander, som är enhetschef på Läkemedelsverket.

- I den situationen ska man använda lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid, säger Arlander.

På Läkemedelsverket gör man ingen värdering av den nu aktuella forskningen.

- Vi värderar inte enstaka rapporter. Det gäller att värdera kvalitet av det som kommer i förhållande till de resultat man redan känner till, säger Arlander och tillägger att Läkemedelsverket ger sina rekommendationer i samarbeta med läkemedelsmyndigheter i Europa.

Det är i en studie från Environmental Health Perspectives som forskare vid University of Edinburgh har tittat på hur ibuprofen och paracetamol påverkar vävnader som ger upphov till könsceller, som spermier och ägg. TT hänvisar till studien och skriver att värksubstanserna kan påverka barnets möjlighet att själv bli förälder.

För att ta reda på hur substanserna påverkar kroppen använde forskarna olika metoder och olika doser av värksubstanserna. De utförde även djurstudier, och resultatet blev detsamma.

Sedan tidigare är det känt att ibuprofen kan påverka fostret. Gravida kvinnor avråds att använda de här värktabletterna, främst de tre sista månaderna av graviditeten. Enligt Vårdguiden 1177 råder även att kvinnan ska vara försiktig de första sex månaderna.

Forskarna menar att rekommendationerna bör tas på allvar, men alla kvinnor hörsammar inte varningarna.