Främst på grund av att man inte lyckats många sjuksköterskor har Skaraborgs sjukhus behövt stänga ett . Detta bekymrar Vårdförbundet.

Det är främst kopplat till lönen att man inte lyckats locka till sig sjuksköterskor i den utsträckning som behövs. Det leder till dålig arbetsmiljö och att belastningen ökar, det blir en kedjereaktion, säger Lene Lorentzen, ledamot i Vårdförbundets styrelse i Västra Götaland.

Under lång tid har kommunerna gett flera tusenlappar mer i lön, enligt Lene Lorentzen.

I många år lyckades sjukhusen rekrytera för att många tyckte att det var mer attraktivt att jobba med specialistsjukvård, men nu har intresset sjunkit och man ser mer till lön, säger Lene Lorentzen.

Från sjukhusens sida har man inte hängt med i denna utveckling och förstått att man varit konkurrensutsatt, menar Lene Lorentzen. Nu försvinner även erfaren personal, som tidigare stannat för att man trivts på arbetsplatsen.

Såvitt vi förstår är det inte en brist på sjuksköterskor, utan en brist på sjuksköterskor som vill ta anställning i regionen. Man kan också jobba för kommuner, privata aktörer, bemanningsföretag eller åka till Norge. Det finns också de sjuksköterskor som lämnar yrket, säger Lene Lorentzen.

Årets lönerevision pågår och ännu är det inte klart vad det kommer att innebära i lönekuvertet för den enskilde.

Med tanke på att regionen gick 1,7 miljarder plus borde det finnas ett utrymme, säger Lene Lorentzen.

När vårdplatserna inte räcker till på en enhet får vissa patienter vård på helt andra avdelningar.

Det innebär att jag måste vårda ett patientklientel jag inte har erfarenhet av och inte utbildning för. Det ger mig stress som sjuksköterska att jag inte kan leverera vård som jag kan i vanliga fall. Det ökar också risken för vårdskador. Det enda som är bra för patienten med att vara utlokaliserad är att man slipper ligga i en korridor, säger Lene Lorentzen.

Inför sommaren är man nu väldigt bekymrade på Vårdförbundet.

Det är fjärde sommaren i rad som är sämre än den föregående. Du blir extra trött och sliten för varje år du jobbar kvar. Vi tror att det kommer att innebära en hel del övertid, säger Lene Lorentzen.