Företaget Amtek är en stor global aktör och tillverkare av komponenter till fordonsindustrin. Företaget har dock, enligt uppgifter i Skaraborgs Allehanda som referera till indiska affärstidningar, haft stora ekonomiska problem på senare, bland annat i form av en hög skuldsättning.

Amtek förväntas nu på grund av sin ekonomiska situation se över sina tillgångar i Europa. Huruvida det är Amtek eller Volvo som initierat åtgärden vad gäller fabriken i Floby har dock inte gått att få någon klarhet i då Oskar Falk hittills inte valt att kommentera det inträffade.

Volvo har dock inte för avsikt att behålla fabriken framöver utan kommer att leta efter ny köpare.

Fabriken i Floby har tillverkning av vevstakar, nav och bromsskivor, med Volvo Cars som en av sina viktigaste kunder. Nästan 500 personer jobbar på fabriken, vars verksamhet inte kommer att påverkas av den uppkomna situationen på ägarsidan.