Organisationen Hela Sverige har varit kritisk till att bolaget tar bort systemet innan ett alternativ finns på plats. Dessutom drabbar förändringen i första hand ytterområden, där alternativen kan vara färre.

– Det är möjligt att kopparen behöver tas bort och jag är inte emot ny teknik, men familjen har ännu så länge den fasta telefonin kvar, säger Ingemar Lundgren.

Tidningen talar dock med honom via en mobiltelefon när han befinner sig i en skördetröska. Fiber finns också framdragen till hans bostadshus, även om familjen ännu så länge inte har den inkopplad.

Riva servitut

Ingemar Lundgren säger sig dock inte vara helt insatt i sakfrågan, men som lantbrukare har han en del synpunkter.

– Om de tar bort ledningarna från mina marker tycker jag också att det är rimligt att de river upp servituten, som reglerar dragningarna, menar Lundgren.

Han konstaterar dock att bolagen inte varit så pigga på det tidigare, även om ledningen tagits ur bruk.

– Vi får se vilka lösningar och erbjudanden som kommer i vårt område, säger Lundgren.

LÄS: Då slocknar din fasta telefon i Skaraborg