Annons

Sponsring

Vad är Sponsring?

Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Denna relation mellan två eller fler parter regleras i ett avtal där rättigheterna/pengarna från alla parter ska uppgå till samma värde.

Vi på Hall Medias tidningar gillar sponsring. För oss är sponsring just en metod och distributionskanal – ett sätt att kommunicera med vår målgrupp i en positiv miljö där den är engagerad och öppen för intryck.

Sponsring för oss handlar också om utveckling. Vi bidrar gärna till utveckling. Det är viktigt för oss att den klubb, organisation, person eller det projekt vi sponsrar utvecklas.

Vad vill vi få ut av sponsringen?

Många av Hall Medias produkter har en hög kännedom men vi lanserar också nya produkter. Det innebär att vi i sponsringssammanhang ibland vill synas för att skapa kännedom (skyltar och billboards) men framförallt vill vi skapa ett emotionellt värde. I det brus vi lever idag är det viktigt att vi berör vår marknad emotionellt. Hur gör man det genom din klubb eller organisation?

Vi tror att nyckeln till att nå ut handlar om hur man aktiverar sitt sponsorskap och hur vi tillsammans lyckas skapa en positiv känsla kring våra varumärken.

Fill out my online form.