Annons

Skadegörelse

Brottsbalken, 12 kap. Om skadegörelsebrott 1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857).