Annons

Körsång

Kör är en en- eller flerstämmig ensemble med flera sångare i varje stämma.