tagg - Falköpings Tidning
Falköpings Tidning

Annons

Lastbilar

En lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport. Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde.