Annons

Gudstjänst

En gudstjänst är en sammankomst för gemensam andakt under fastlagda former där deltagarna tillsammans tillber och lovsjunger Gud.