Annons

Sveriges Radio

Sveriges Radio, SR, är ett svenskt stiftelseägt medieföretag som har till uppgift att bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten finansieras med licensavgifter.