Annons

Företagarna

Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Man driver opinion med målet att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag. Företagarna har 18 regionkontor och ca 260 lokalföreningar och mötesplatser. Man företräder ca 70 000 företagare. (Källa: foretagarna.se)