Annons

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som prövar många typer av konsumenttvister men inte alla. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av en konsument. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad. ARN:s beslut är en rekommendation om hur en tvist bör lösas. Majoriteten av företagen följer besluten. (Källa: arn.se)