Annons

Television

Television, tv, har sedan systemet för bildsänd kommunikation skapades i mitten av 1900-talet sänts över markbundna nät. När digitala system allt mer slagit igenom har även tv i allt större utsträckning nyttjat digitala nät för distribution av program.