tagg - Falköpings Tidning
Falköpings Tidning

Annons

Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt är en allmän underrätt och handlägger som första instans brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, domstolsärenden, konkurser, ärenden om företagsrekonstruktion, ärenden om skuldsanering m.m. i Kronobergs län. Växjö tingsrätt är också mark- och miljödomstol, här handläggs miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och va-mål. Mark- och miljödomstolen är en domstol för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.