Annons

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Socialdepartementet. Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, som tandvård, hälsoskydd, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruk.