Annons

Segling

Segling är att med ett segel och vinden som drivkälla framdriva en farkost. Segling är en OS-gren. Vilka klasser som varit med i OS har varierat genom åren. Ursprungligen var det stora båtar med upp till 12 besättningsmän men trenden har gått mot mindre och lättare båtar. Idag är en stor del enmansbåtar.