Annons

Kultur

Ordet Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning'. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet.