Annons

Islam

Islam är en av de stora världsreligionerna. Den har Muhammed som profet och Koranen är dess heliga skrift. Den centrala punkten i läran är monoteismen. Gud (Allah) är en, och inget får sättas vid sidan av Gud. Gud ses som världens skapare och ägare, men samtidigt som den som ger Lagen (sharia). Läran om Guds suveränitet gör att frågan om människans fria vilja blir ett teologiskt problem (jämför predestination). Människan är skapad av Gud och skall vara Guds tjänare. (Källa: ne.se)