Falköpings Tidning

Annons

Billingeprojektet i Skövde

I december 2016 upprättade Skövde kommun och Host Billingehus i Skövde AB ett samverkansavtal att utveckla Billingen. I avtalet är man överens om att tillsammans utveckla området samt att växelvis göra ett antal investeringar, som skulle stå klara halvårsskiftet 2021. För kommunens del handlar det om att bland annat utveckla spårområdet för längdskidåkning samt ett Billingecenter i och omkring Blå hallen. Hotellet å sin sida har åtagit sig att bygga en kongresshall, renovera hotellet samt bygga fler hotellrum. 2019 uppstod en spricka mellan kommunen och hotellet eftersom kommunen anser att hotellet inte påbörjat sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt.