Falköpings Tidning

Annons

Stad i ljus

Återkommande evenemang i Skövde där ljuset hyllas. Kommunen, näringslivet, organisationer och föreningar samarbetar för att skapa ett evenemanget som präglas av ljus och gemenskap. Olika ljusinstallationer placeras ut i staden.