Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet för strålskydd och kärnsäkerhet. Myndighetens verksamhet omfattar frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning, säkerhet i kärnteknisk verksamhet samt nukleär icke-spridning. Förutom kärnkraft ser myndigheten även till annat som är strålningsrelaterat; bland annat radon, mobiltelefoner, solarier. Den ska vara pådrivande i frågor som syftar till bättre strålskydd och ökad kärnsäkerhet. Myndigheten, som sorterar under Miljödepartementet, bildades den 1 juli 2008 genom en sammanslagning av Statens kärnkraftsinspektion och Statens strålskyddsinstitut.