Annons

BNP

Bruttonationalprodukten (BNP) är värdet av alla de varor och tjänster som produceras i ett land eller en region för användning till konsumtion, export och investering under en period, vanligtvis ett år eller ett kvartal. BNP kan beräknas på tre sätt: baserat på produktion, användning eller inkomst. (Källa: scb.se)