Annons

Kränkande fotografering

Kränkande fotografering är ett brott enligt fjärde kapitlet i Brottsbalken, sjätte paragrafen. Den som fotograferat kan fällas om bilder tagits utan samtycke, i hemlighet och i ett privat utrymme, som en toalett, omklädningsrum eller liknande.