tagg - Falköpings Tidning
Falköpings Tidning

Annons

Suicid

Suicid är ett medicinskt ord för självmord, som cancer för kräfta. Suicidprevention är olika sätt att förebygga eller undvika suicid. Suicidalitet är ett omfattande folkhälsoproblem, såväl i Sverige som övriga världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör årligen cirka en miljon människor genom självmord globalt sett. (Källa: suicidprev.com)