Annons

Tvister

En tvist är ett begrepp som beskriver när två parter inte kan komma överens. Kan man inte lösa tvisten på egen hand kan konflikten bli föremål för ett tvistemål eller civilmål i allmän domstol. Den som väcker talan mot någon i ett tvistemål betecknas kärande och motparten betecknas svarande.