Annons

Arbetarrörelsen

Arbetarrörelsen, samlande benämning på de fackliga och politiska organisationerna i Sverige som har sin sociala bas i arbetarklassen. (Källa: ne.se)